سرشت نمایی مخرن شلمبرژه | GeoFrame 2012

نوشته شده توسط Super User. ارسال در مدل سازی زمین شناسی

نرم افزار GeoFrame محصول شرکت Schlumberger یکی از قدیمی ترین نرم افزارهای Reservoir Characterization در دنیا محصوب می شود. این نرم افزار راه حل مناسبی برای رفع نیاز های شما در مورد پردازش اطلاعات سایزمیک، ترکیب اطلاعات زمین شناسی، نقشه برداری و ارزیابی پترفیزیک می باشد. در قلب نرم افزار GeoFrame دیتا بیسی قوی برای مدیریت اطلاعات هزاران چاه، صد ها اطلاعات لرزه نگاری 3 بعدی و هزاران اطلاعات لرزه نگاری 2 بعدی وجود دارد. ورک فلو  های پیشرفته ماننده AVO interpretation, volume interpretation and GIS در این نرم افزار از بخش های اصلی می باشد.

 

 

بررسی نرم افزار GeoFrame محصول شلمبرژه:

GeoFrame reservoir characterization software provides a comprehensive solution for your integrated seismic, geological, mapping, and petrophysical interpretation needs. At the heart of GeoFrame software is a shared project database capable of managing tens of thousands of wells, hundreds 3D seismic surveys, and thousands of 2D seismic lines. Advanced workflow techniques—such as AVO interpretation, volume interpretation and GIS—give geoscientists an advantage in prospect generation and field development. Coupled with easy access to the Petrel E&P software platform, interpretation risks are reduced even further.

Benefits

  • Interpreters: Continued innovation of technology and tools to enhance your daily interpretation tasks within a shared project database.
  • Asset teams: A working environment for sharing data, increasing productivity and collaboration while generating prospects and developing reservoirs. 
  • Oil and gas companies: A managed, secure environment that delivers trusted interpretation to management for risk reduction and decision making.
  • IT: Cloud-based technology provides a secure, client-server Linux architecture designed for multiuser access with Microsoft Windows support through advanced remote graphics technology.

 

 تیم PetroTools این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.