PaleoScan

 • بررسی اتریبوت های خاص | PaleoScan 2021.1.1

  PaleoScan™ 2021is a new generation of 3D seismic interpretation software that allows geoscientists build a geological model while interpreting seismic volumes. With this new release, Eliis continues to innovate seismic interpretation with more tools to interpret larger seismic data sets with added speed and precision. We also introduce advancements in the 2D workflow, to create a 3D Geo-Model from 2D lines interpretation.

   

   

 • تفسیر اطلاعات لرزه ای | PaleoScan 2019.1.1

  نرم افزارPaleoScanمحصول شرکتEliisفرانسه نرم افزاری جدید برای تفسیر سه بعدی سایزمیک به حساب می آید و کمک شایانی به زمین شناسان برای ساخت مدل سه بعدی میدان می کند. این نرم افزار شامل تمامی ابزار های مورد نیاز جهت تفسیر کامل اطلاعات از اجرای آنها تا تهیه افق ها، گسل ها و شناخت ژئوبادی به صورت 2 بعدی و 3 بعدی را دارا می باشد. یکی از قابلیت های خاص این نرم افزار تهیهchrono-stratigraphic frameworkبرای تحقیق در زمینه ارتباط بین شرایط چینه ای و سنگی میدان می باشد.

 • تفسیر اطلاعات لرزه ای | PaleoScan 2020.1

  PaleoScan™ 2020is a new generation of 3D seismic interpretationsoftware that allows geoscientists build a geological model while interpreting seismic volumes. With this new release, Eliis continues to innovate seismic interpretation with more tools to interpret larger seismic data sets with added speed and precision. We also introduce advancements in the 2D workflow, to create a 3D geomodel from 2D lines interpretation.

    

   

 • تفسیر سایزمیک 3 بعدی | PaleoScan 2017.1

  نرم افزار PaleoScanمحصول شرکت Eliisفرانسه نرم افزاری جدید برای تفسیر سه بعدی سایزمیک به حساب می آید و کمک شایانی به زمین شناسان برای ساخت مدل سه بعدی میدان می کند. این نرم افزار شامل تمامی ابزار های مورد نیاز جهت تفسیر کامل اطلاعات از اجرای آنها تا تهیه افق ها، گسل ها و شناخت ژئوبادی به صورت 2 بعدی و 3 بعدی را دارا می باشد. یکی از قابلیت های خاص این نرم افزار تهیه chrono-stratigraphic frameworkبرای تحقیق در زمینه ارتباط بین شرایط چینه ای و سنگی میدان می باشد.

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.