چالش های حفاری ناشی از Pore Pressureو حوادث بی ثباتی مربوط چاه هزینه ای تقریبا 8 میلیارد دلاری در هر سال برای صنعت نفت دنیا به همراه دارد. نرم افزار ژئومکانیک DrillWorksمحصول شرکت هالیبرتون، به مهندسان زمین شناسی و سایر شاخه های مهندسی نفت این امکان را می دهد که شناختی بهتر از شرایط زیر سطحی زمین پیدا کنند تا از مشکلات حین حفاری و تولید مخرن آگاهی کسب کرده و از هزینه های احتمالی صرف نظر کنند. آنالیز و مدل Pore Pressureو شرایط ژئومکانیکی مخزن جهت شناسایی مشکلات حفاری، کاهش عدم قطعیت و افزایش بهره وری و ایمنی در طراحی حفره چاه و افزایش کارایی بسیار مهم و با اهمیت است. در ادامه مطلب با ما همراه باشید.


بررسی نرم افزار DrillWorks:

Drillworks® Standard
In the early exploration phase, geoscientists and engineers need fast and simple pore pressure analysis. Drillworks Standard software puts pore pressure data and analysis tools at your fingertips

Drillworks® Pro
Drilling safe and economic deviated wells in complex reservoirs requires additional analysis and precise well planning. Drillworks Pro software provides comprehensive pore pressure and geomechanical analysis for single-well applications. This package includes all the features of Drillworks Standard software and additional modules for data browsing, integrated analysis to help identify wellbore stability issues in advance of drilling, seal integrity, compartment analysis, and seismic velocity processing and correction

Drillworks® Expert
Understanding pore pressure and wellbore stabilities on a field or basin scale can improve drilling program performance and safety. Drillworks Expert software is the industry’s most comprehensive system for regional pore pressure and geomechanical analysis and modeling. The package includes all the features of the Drillworks Standard and Pro packages, and advanced tools for regional pore pressure analysis and modeling

Drillworks® Leak-Off Test Analyzer
Operators must determine the strength of the open formation to determine maximum pressure or mud weight for safe well-control operations. Drillworks® Leak-off Test Analyzer software provides tools to analyze Leak-off Test (LOT) data at the well site, and share the data with colleagues for further modeling of pore pressure and geomechanics conditions

Drillworks® ConnectML™
Even the best well plans include some level of uncertainty. While drilling, engineers can face unforeseen conditions including unplanned formations, pressure ramps, or narrower than expected drilling margins. To prevent problems and downtime, drilling teams need timely information at the well site to monitor wells or adjust mud and casing programs. Drillworks ConnectML software provides real-time pore pressure and wellbore stability analysis, either at the well site or remotely using logging data acquired via the WITS or WITSML™ transmission protocols

Pressworks™ Relational Database
Pore pressure and geomechanics data comes in multiple formats from diverse sources and is often of unknown quality. Pressworks relational database is designed specifically for storing, managing, and sharing pore pressure and geomechanical data. In addition to pore pressure prediction and modeling, the data can be easily integrated in subsurface mapping, well planning, and wellbore engineering workflows via connectivity to the OpenWorks® project database and Landmark’s Engineer’s Data Model™ database

 تیم PetroTools این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

نرم افزار المان محدود Visageمحصول شرکت Schlumbergerیکی از نرم افزار معروف شبیه سازی ژئومکانیکی مخازن به حساب می آید. با توجه روز افزون به مطالعات ژئومکانیکی مخازن نفت در جهان، شرکت Schlumbergerنرم افزار Visageخود را از سال 2011با ابر نرم افزار Petrelترکیب کرده و با نام تجاری Petrel Reservoir Geomechanics در بازار ارائه کرده است. با استفاده از مطالعات ژئومکانیکی در مخزن شما قادر به: شناسایی بخشهای فشرده و شکننده مخزن، بررسی رفتار شکستگی ها در مخزن، بررسی بازیافت حرارتی در مخزن، شناسایی مناطق پر استرس و کم استرس در مخزن و غیره را خواهید داشت.


بررسی نرم افزار VISAGE:

The VISAGE finite-element geomechanics simulator enables you to plan for and mitigate risks by modeling problems before they occur. This includes the following

Compaction and subsidence-
Well and completion integrity-
Cap-rock and fault-seal integrity-
Fracture behaviour-
Thermal recovery-
CO2 disposal-

The industry-leading VISAGE simulator has over 20 years’ pedigree and benefits from continuous software development and innovation by Schlumberger

The initial structural and properties model, created using Petrel Geomechanics, is submitted to the numerical VISAGE simulator, and controlled from within the same familiar Petrel environment

The VISAGE simulator can also be fully coupled to the ECLIPSE industry-reference reservoir simulator or next-generation INTERSECT high-resolution reservoir simulator. In one-way coupling, the reservoir simulator models the flow of fluids in the reservoir and calculates the pressure, temperature, and saturation changes that result

The VISAGE simulator uses these calculations to perform 3D static or 4D flow-, pressure-, and temperature-coupled calculations for rock stresses, deformations, and failure. Two-way coupling between the reservoir and VISAGE simulators allows permeability updating of the reservoir model at any selected time steps, as well as updating of mechanical properties in the geomechanics model to account for effects such as changing saturations and water softening

For large models with many millions of cells or those coupled to a reservoir simulation, users are also able to perform parallel geomechanics simulation runs using local or remote clusters. The entire process—for single machines or multicore clusters—is managed by the Petrel platform, permitting the same seamless workflow to be maintained from project start to end

The VISAGE simulator provides powerful 3D and 4D geomechanics simulation across the entire field life cycle. This allows geoscientists and engineers to assess and mitigate potential geomechanics problems affecting well and completions, stimulation, production, injection, and field management

 تیم PetroTools این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.