طراحی هیدرولیک فرکچر | StimPlan 7.0

نوشته شده توسط Super User. ارسال در مهندسی نفت و مخزن

نرم افزار StimPlanنرم افزاری ترکیبی و کامل برای طراحی hydraulic fractureها، آنالیز و optimizationبه حساب می آید. نرم افزار StimPlanبا استفاده از ابزارهای یکپارچه و جامع و مدل های دقیق هندسی به اپراتورهای سرتاسر دنیا برای رسیدن به حداکثر بهره ورری، کاهش هزینه ها، کاهش اثرات زیست محیطی، طراحی شکستگی ها و... کمک شایانی می کند. مطالعات Post-frac benchmarkingنشان می دهد که طراحی شبیه سازی هیدرولیکی دقیق و به روز زسانی بهره وری به کاهش مشکلات عملیاتی و افزایش بهره وری چاه ها کمک بسیار زیادی خواهد کرد. از طریق optimizingهیدرولیک فرکچرها StimPlanعلاوه بر اینکه به افزایش تولید کمک میکند، به کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مرحل پمپاژ دفع آب نیز کمک می کند.

 

 بررسی نرم افزار StimPlan 7.0:

 

At the SPE’s Hydraulic Fracturing Plenary Session (2000 Annual Meeting), one presentation pre­sented a list of “5 Critical Functions” that fracturing software should perform. These were

Data Handling/Data Analysis – This should be for pre-treatment fracturing pressure testing and real time analysis, post-treatment analysis and history matching of measured data from the propped fracture treatment, and post-frac production data
Fracture Geometry Model – This is the classical definition of fracturing software. Current software needs to provide this of course, in addition to the other critical capabilities. In addition, the geometry modeling should allow the use of solution sophistication required by the current in situ geologic conditions being attacked
Automatic Economics – Fracturing is an economic problem, and the geometry model should be coupled with a reservoir model to allow automatic comparison of treatment designs
!Generate Pump Schedule – No one has time to trial & error their way to the final product of fracture modeling – a treatment pump schedule. Thus, the software should generate this
Post-Frac Production Analysis – The most common information available after a propped fracture treatment for assessing results is production. Therefore, proper analysis tools for this data are critical

:The Fracture Geometry/Design Module includes four fracture simulators

STIMPLAN is a pseudo 3-D, true numerical model performing implicit finite difference solutions to basic equations of mass balance, elasticity, height growth, and fluid flow. This can be used for fracture design and analysis in complex situations involving fracture height growth, proppant settling, foam fluids, and tip screenout
E-STIMPLAN is an enhanced version, with rigorous, fully numerical solution for two-dimen­sion­al fluid flow and proppant transport. This also includes the only commercial geometry model to correctly handle layered modulus cases using finite element technology
N-FRACS uses the E-StimPlan technology to consider multiple fractures initiation from sepa­rate perforated intervals. This incorporates the wellbore into the solution, and simultaneously solves for fracture growth, fracture geometry, etc. for all “N” fractures simultaneously. This also includes rigorous calculations for effects of these fractures joining, or interfering
E-StimPlan 3D is a full, planar 3-D geometry model for analyzing the effects of complex geologic environments on fracture propagation and final geometry. This tool is particularly valuable for cuttings injection and disposal type analysis where large volumes can create dangerous height growth, and where effects such as filter cake buildup, normally ignorable for propped fracture treatment modeling, can become important

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.