SeisRox

  • پکیج لرزه نگاری نورسار | Norsar Software Suite 2018

    پکیج نرم افزاریNORSAR Software Suite محصول شرکت نروژیNorsar دارای ماژول های گوناگون برای مطالعات لرزه نگاری می باشد. این پکیج امکاناتی همچونGenerate 3D models, Perform survey design and generation, ray modelling using the Wavefront, AVO/AVA analysis, Generate illumination maps, 3D and 2D seismic processing, full-field PSDM simulation را ارائه می دهد. این پکیچ شامل ماژول هایNORSAR-3D, NORSAR-2D, SeisRoX, Mdesign می باشد.

  • لرزه نگاری مخزن | SeisRox 3.0.1

    نرم افزار SeisRoxمحصول جدید شرکت NORSARمی باشد که برای مدل کردن پاسخ PSDMو اتریبیوت های سایزمیکی مربوط به مخازن در مقیاس با جزییات بالا استفاده می شود. هر نرم افزار را می توان برای ارائه راه حل های نو آورانه برای رفع مشکلات E&P(اکتشاف و تولید) مورد استفاده قرارداد و ارزش واقعی نرم افزار SeisRoxزمانی است که این نرم افزار ترکیبی از Workflowقوی و کار آمد را برای کاربران به ارمغان می آورد و این نرم افزار کاربران را راهنمایی خواهد کرد از طریق شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تصویر سایزمیکی 3D PSDMبرای ساخت مدل Rock Physics.این روش به ویژه برای بررسی حساسیت لرزه ای بر روی خواص زمین شناسی، خواص سایزمیکی و هندسه مخزن کاربرد دارد.

     

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.