نرم افزار حفاری لندمارک | Landmark EDT 5000.16

نوشته شده توسط Super User. ارسال در حفاری

Welcome to the 5000.16.0 release of Engineer's Desktop™ (EDT™) software. The Windows-based Engineer’s Desktop software enables the Drilling & Completions applications—Well Engineering, Tubular Design, and Well Data Management—to run on a shared data model.

 

COMPASS Software
The COMputerized Planning and Analysis Survey System software is a comprehensive tool used by oil companies and directional drilling contractors for directional well design and construction. COMPASS software offers a fast and accurate means of well planning and identification of potential directional drilling or anti-collision problems at the earliest possible stage. It includes all the features required for complex well trajectory design, survey and anti-collision monitoring, and analysis. COMPASS software also includes tools for survey data management, multiple planning methods, torque-drag optimization, anti-collision plotting, and analysis, and platform optimization.

CasingSeat Software
Landmark’s CasingSeat software is used to design viable schemes consisting of casing shoe setting depths and casing sizes. It provides rigorous shoe selection calculation routines to optimize shoe locations based on pore pressure, fracture gradients and user-defined design constraints. It features inventory-based maagement of permissible hole and casing size combinations. The application provides layer- and lithology-based characterization of subsurface boundary conditions and operating constraints, including those associated with wellbore stability, minimum overbalance, and differential sticking. CasingSeat software is fully integrated with StressCheck software, enabling a precise engineering

CasingWear Software
CasingWear™ software, is integrated Landmark Engineer’s Desktop application (EDT). CasingWear™ software supports data sharing as well as engineering workflows across other Landmark engineering software applications through Landmark’s Engineering Data Model (EDM). Its modern Decision Space® user interface, output driving Inputs approach simplifies user’s learning experience, software-user interaction and workflow process; allowing easy application lay out customization, easy access to relevant analysis information, powerful visualization and synchronization of results presented in traditional XY plots/tabular format, 2D and 3D advance format, summary tables, reports and convenient access training videos. CasingWear™ software takes advantage of the synergy of Landmark Engineer’s Desktop by applying proven Soft and Stiff String Torque & Drag engineering models (WellPlan™) to determine drill pipe tool joint casing inner wall contact points and side forces applied to Casing Wear Analysis. CasingWear™ software allows diverse Wear factor input definition options (single, multiple along casing or drill string). Wear factor selection from traditional DEA-42 wear factors catalog or User defined wear factor catalogs. CasingWear™ analysis includes Linear or non-Linear wear factor wear analysis, as well as API or linear remaining casing strength calculations.

StressCheck Software
Landmark’s StressCheck software is a graphics-based casing design product for Microsoft Windows. It incorporates an array of attributes to enable the user to quickly, systematically, and accurately evaluate casing wear limits, minimum cost design, and working-stress design for burst, collapse, axial installation, and service-life load cases. StressCheck software is based on casing design principles that are broadly accepted and employed in the petroleum industry.

Well Cost Software
Landmark created Well Cost software so that Drilling and Completion Engineers could quickly perform accurate and efficient cost and planning operation analysis throughout the life of a well. Well Cost software provides engineers with the ability to generate cost estimates for either low-level budgeting purposes (such as during initial project scope), or the more detailed Authorization for Expenditure (AFE).

WELLCAT™ Software
WELLCAT™ software provides precise solutions for both wellbore analysis and integrated casing and tubing design. The software calculates accurate downhole temperature and pressure profiles which can be used for pipe-body movement and casing and tubing load analysis. WELLCAT software is the tool of choice for many companies operating in high-pressure, high-temperature (HPHT) deepwater or heavy oil drilling and production environments. The software integrates five modules into a common environment to provide more accurate and reliable solutions to complex design problems. Thermal effects are modeled for drilling and production operations. A comprehensive analysis of loads and stresses on casing and tubing is provided, including service life analysis. Detailed analysis of the entire casing system is provided to understand the effects of annular pressure buildup and the interaction in the casing and tubing systems within a well. Loads and their resulting wellhead movement are evaluated to determine the integrity of the well tubulars.

WellPlan Software
WellPlan™ software was added to the EDT™ suite in the 5000.14 release. This new evolution in well design is built on the industry leading WELLPLAN™ software. WellPlan™ software uses a output-driven input methodology, by automatically identifying data required for analysis. Prior to joining the EDT™ suite, WellPlan™ was previously released by Landmark as DecisionSpace® Well Engineering. WellPlan software is a drilling engineering analysis system designed for use at the rig site and the office to provide both well planning and operations analysis. The different engineering modules of WellPlan software are seamlessly integrated and address aspects of data collection, analysis, well planning, and modeling. WellPlan software can be used to improve well designs, prevent stuck pipe and BHA failures, prevent drilling problems, and essentially drill the right wells the first time at a lower cost. General well information is entered through common editors to enable basic Case data components to be entered (e.g., wellbore editor, string editor, fluid editor, and survey editor). These editors are generally available in most WellPlan modules depending on which module or mode of analysis is being used. Additional data required for particular analyses are entered using editors available within each analysis module (e.g., Torque/Drag Actual Loads, Cement Job Editor, etc.).

OpenWells Software
OpenWells is the industry leading software used by over 130 operators worldwide for field operations reporting of the entire well delivery lifecycle including Site Scouting, Construction, Drilling, Completions, Well Services, Remediation, Reclamation and Abandonment. It is a fully integrated and comprehensive, communications, analysis and corporate engineering information data management system. OpenWells is a comprehensive solution built upon EDM and integrated with the industry leading Engineers Desktop suite of applications (CasingSeat, CasingWear, StressCheck, COMPASS, WellPlan, Data Analyzer, PROFILE, WELLCAT, and Well Cost).

PROFILE Software
PROFILE software enables any user, from a rig supervisor to a completions engineer to a business analyst, to quickly visualize currently installed and historical wellbore information and downhole equipment in the form of wellbore schematics and reports. This allows them to be updated quickly with the current well configuration and history.

AutoSync Software
The EDM AutoSync Client, included in the 5000.14 release, provides the ability to synchronize field operations reports and configuration between a regional/head office and disconnected computers typically located at rig sites with intermittent connectivity. Using the EDM AutoSync Client also requires installation of the EDM AutoSync Server service in the regional/corporate environment. The EDM AutoSync Server application is available as a separate download from Landmark’s electronic software distribution site (LSM).

Data Analyzer Software
Data Analyzer software provides an easy-to-use, powerful tool for EDT Drilling & Completions users, which enables them to realize maximum value from their captured well operations and engineering information. Data Analyzer software provides all user levels the ability to quickly and easily build simple and complex ad-hoc queries against drilling and well services data. Ad-hoc queries can be generated, with the user selecting from the same user-defined labels and data input structure that they are familiar with in the applications.

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.