ژئومکانیک مخزن هالیبرتون | DrillWorks 5000.8

نوشته شده توسط Super User. ارسال در ژئومکانیک مخزن

چالش های حفاری ناشی از Pore Pressureو حوادث بی ثباتی مربوط چاه هزینه ای تقریبا 8 میلیارد دلاری در هر سال برای صنعت نفت دنیا به همراه دارد. نرم افزار ژئومکانیک DrillWorksمحصول شرکت هالیبرتون، به مهندسان زمین شناسی و سایر شاخه های مهندسی نفت این امکان را می دهد که شناختی بهتر از شرایط زیر سطحی زمین پیدا کنند تا از مشکلات حین حفاری و تولید مخرن آگاهی کسب کرده و از هزینه های احتمالی صرف نظر کنند. آنالیز و مدل Pore Pressureو شرایط ژئومکانیکی مخزن جهت شناسایی مشکلات حفاری، کاهش عدم قطعیت و افزایش بهره وری و ایمنی در طراحی حفره چاه و افزایش کارایی بسیار مهم و با اهمیت است. در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

بررسی نرم افزار DrillWorks:

Drillworks® Standard
In the early exploration phase, geoscientists and engineers need fast and simple pore pressure analysis. Drillworks Standard software puts pore pressure data and analysis tools at your fingertips

Drillworks® Pro
Drilling safe and economic deviated wells in complex reservoirs requires additional analysis and precise well planning. Drillworks Pro software provides comprehensive pore pressure and geomechanical analysis for single-well applications. This package includes all the features of Drillworks Standard software and additional modules for data browsing, integrated analysis to help identify wellbore stability issues in advance of drilling, seal integrity, compartment analysis, and seismic velocity processing and correction

Drillworks® Expert
Understanding pore pressure and wellbore stabilities on a field or basin scale can improve drilling program performance and safety. Drillworks Expert software is the industry’s most comprehensive system for regional pore pressure and geomechanical analysis and modeling. The package includes all the features of the Drillworks Standard and Pro packages, and advanced tools for regional pore pressure analysis and modeling

Drillworks® Leak-Off Test Analyzer
Operators must determine the strength of the open formation to determine maximum pressure or mud weight for safe well-control operations. Drillworks® Leak-off Test Analyzer software provides tools to analyze Leak-off Test (LOT) data at the well site, and share the data with colleagues for further modeling of pore pressure and geomechanics conditions

Drillworks® ConnectML™
Even the best well plans include some level of uncertainty. While drilling, engineers can face unforeseen conditions including unplanned formations, pressure ramps, or narrower than expected drilling margins. To prevent problems and downtime, drilling teams need timely information at the well site to monitor wells or adjust mud and casing programs. Drillworks ConnectML software provides real-time pore pressure and wellbore stability analysis, either at the well site or remotely using logging data acquired via the WITS or WITSML™ transmission protocols

Pressworks™ Relational Database
Pore pressure and geomechanics data comes in multiple formats from diverse sources and is often of unknown quality. Pressworks relational database is designed specifically for storing, managing, and sharing pore pressure and geomechanical data. In addition to pore pressure prediction and modeling, the data can be easily integrated in subsurface mapping, well planning, and wellbore engineering workflows via connectivity to the OpenWorks® project database and Landmark’s Engineer’s Data Model™ database

 

 تیم PetroTools این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.