چینه نگاری سکانسی بر اساس لاگ | Cyclolog 2019

نوشته شده توسط Super User. ارسال در پتروفیزیک

نرم افزار Cyclologپکیجی کامل از ابزارها را برای نمایش، آنالیز، تفسیر و پلات نمودارهای پتروفیزیکی را برای زمین شناسان نفت برای سکانس استراتیگرافی مهیا می کند. بخش های مختلف این نرم افزار به طور مشخص برای تفسیر چینه شناسی نمودارهای پتروفیزیکی توسعه یافته اند و در نسخه 2019 نرم افزار قابلیت های جدید و مهم برای کار با پنل Well Correlationتوسعه یافته است. بسیاری از توابع پردازشی CycloLogخاص همین نرم افزار هستند که یکی از آنها آنالیز Climate Stratigraphicمی باشد. این نرم افزار همچنین توابعی ساده و پیشرفته برای محاسبه تخلخل، اشباع آب، تراوایی، خوشه بندی و غیره دارد و ماژول تخصصی INPEFA، منحنی های INPEFAرا را تولید می کند که منجر به عدم قطع اطلاعات در داده های ورودی می شود که از لحاظ زمین شناسی می تواند به عنوان هیاتوس، سطوح فرسایش و تغییرات سنگ شناسی و یا میزان رسوب گذاری تفسیر شود.

 بررسی نرم افزار Cyclolog 2019:

Biostratigraphy and chemostratigraphy are not always available in well correlation projects, or do not always provide sufficient constraints. Consequently, correlations and stratigraphic models derived from them can remain uncertain. CycloLog® is well correlation software which:

  • Enhances interpretation methods. Interpretation with CycloLog® is faster and of higher accuracy owing to INPEFA®.
  • Gives reproducible results. Less time is spent on discussing correlations.
  • Is fast and versatile – INPEFA® can be applied on multiple well logs of any type and resolution, in just a few simple clicks.
  • Limits bias – INPEFA® calculation is data-driven thus unbiased when compared to model driven interpretation.
  • Has efficient workflows. CycloLog supports the workflow of petroleum geologists working with well logs.
  • Has a fast and informative log display. 
  • Allows for an in-depth analysis of your logs in relation to your established stratigraphic framework, using several function

 

 

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.