معروف ترین شبیه ساز مخازن شیلی | COMET3

نوشته شده توسط Super User. ارسال در مهندسی نفت و مخزن

نرم افزار COMET3 محصول Advanced Resources شبیه سازی بسیار پیشرفته برای مخازن Shale-Gas و Shale-Oil و coalbed methane (CBM) به حساب می آید. نسخه اوایه نرم افزار در ابتدای 1980 میلادی، در زمانی که تامین گاز ایالات متحده کمتر از 1 درصد از این مخازن بود. از آن زمان تاکنون این شبیه ساز مخزن استاندارد صنعت برای این نوع مخازن باقی مانده است.

 معرفی نرم افزار COMET3:

Advanced Resources’ COMET3™ reservoir simulator for gas shale, shale oil, and coalbed methane (CBM) reservoirs was the first of its kind in the marketplace, the initial version having been developed in the early 1980’s when both resources combined contributed less than 1% to U.S. gas supply. Since then it has remained the industry-standard reservoir simulator for these reservoir types. Advanced technical features include:

-A triple-porosity/dual-permeability option for certain gas shale, tight oil, and coalbed methane (CBM) reservoirs
-Multi-component sorption for enhanced coalbed methane (ECBM) recovery and carbon sequestration (CO2 sequestration) applications
-A robust permeability model capable of modeling stress sensitivity

Theory

  • Pekot, L.J., and Reeves, S.R.: "Modeling the Effects of Matrix Shrinkage and Differential Swelling on Coalbed Methane Recovery and Carbon Sequestration", Paper 0328, Proceedings of the International Coalbed Methane Symposium, Tuscaloosa, Alabama May 5-7, 2003. Download here.
  • Reeves, S.R., and Pekot, L.J.: “Advanced Reservoir Modeling In Desorption-Controlled Reservoirs”, SPE 71090, Proceedings of the SPE Rocky Mountain Petroleum Technology Conference, Keystone, May 21-23, 2001. (This paper also presented as Paper 0127 at the International Coalbed Methane Symposium, Tuscaloosa, May 14-16, 2001, and the International Gas Research Conference, Amsterdam, November 5-8, 2001). Available at https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-71090-MS.
  • Sawyer, W.K., Paul, G.W., Schraufnagel, R.A.: “Development and Application of a 3D Coalbed Simulator”, CIM/SPE 90-119, presented at the CIM/SPE International Technical Conference, Calgary, June 10-13, 1990. https://www.onepetro.org/conference-paper/PETSOC-90-119.

Validation

  • Law, D. H.-S., van der Meer, L. G. H., Gunter, W. D.: “Comparison of Numerical Simulators for Greenhouse Gas Storage in Coalbeds, Part IV; History Match of Field Micro-Pilot Test Data”, prepared for the 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Vancouver BC, Canada, September 5-9, 2004. http://www.ghgt.info/index.php/Content-GHGT9/past-conferences.htmlhttp://www.ghgt.info/index.php/Content-GHGT9/past-conferences.html
  • Law, D. H.-S., van der Meer, L. G. H., Gunter, W. D.: “Comparison of Numerical Simulators for Greenhouse Gas Sequestration in Coalbeds, Part III: More Complex Problems”, prepared for the 2nd Annual DOE Conference on Carbon Sequestration, Alexandria, Virginia, May 5-8, 2003. Available at http://www.netl.doe.gov/publications/proceedings/03/carbon-seq/PDFS/128.pdfhttp://www.netl.doe.gov/publications/proceedings/03/carbon-seq/PDFS/128.pdf
  • Law, D. H.-S., van der Meer, L. G. H., Gunter, W. D.: “Comparison of Numerical Simulators for Greenhouse Gas Storage in Coal Beds, Part II: Flue Gas Injection”, prepared for the 6th Annual Conference on Greenhouse Gas Coalbed Technologies, Kyoto, Japan, October 1-4, 2002. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080442761500908http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080442761500908
  • Law, D. H.-S., van der Meer, L. G. H., Gunter, W. D.; “Numerical Simulator Comparison Study for Enhanced Coalbed Methane Recovery Processes, Part I: Pure Carbon Dioxide Injection”, SPE 75669, prepared for presentation that the SPE Gas Technology Symposium, Alberta, Canada, April 30 – May 2, 2002. Available at https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-75669-MS.
  • Paul, G. W., Sawyer, W. K., Dean, R. H.; “Validation of 3D Coalbed Simulators”, SPE 20733, prepared for presentation at the 65th Annual Technical Conference and Exhibition of the Society of Petroleum Engineers, New Orleans, Louisiana, September, 23-26, 1990. Available at https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-20733-MS.

Case Studies

  • Enhanced Gas Recovery and CO2 Storage in Coal Bed Methane Reservoirs: Optimized Injected Gas Composition for Mature Basins of Various Coal Rank, Karine Schepers, SPE; Anne Oudinot, SPE; Advanced Resources International, Inc.; Nino Ripepi, SPE; Virginia Center for Coal and Energy Research 2010 SPE-139723-MS ,SPE Conference Paper. Available at https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-139723-MS

 COMET3_Brochure - Download

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.