مدل سازی حوضه شلمبرژه | PetroMod 2017.1

نوشته شده توسط Super User. ارسال در مدل سازی زمین شناسی

نرم افزار PetroMod محصول Schlumberger با ترکیب اطلاعات لرزه ای، ژئوشیمی، چاه ها و زمین شناسی برای مدل سازی تکامل حوضه رسوبی مورد استفاده قرار می گیرد. پیش بینی تولید، مهاجرت، انباشت و از دست دادن هیدروکربن ها در طول زمان زمین شناسی از مشخصات بارز این نرم افزار محصوب می شود. این نرم افزار پیش بینی می کند که چگونه یک مخزن با هیدروکربن شارژ می شود، منبع و زمان تولید هیدروکربن چگونه است و مسیرهای مهاجرت، مقادیر و نوع هیدروکربن در زیر زمین و یا شرایط سطح چگونه خواهد بود. 

 

 

 

بررسی ترم افزار PetroMod 2017.1:

PetroMod petroleum systems modeling software combines seismic, well, and geological information to model the evolution of a sedimentary basin. The software predicts if, and how, a reservoir has been charged with hydrocarbons, including the source and timing of hydrocarbon generation, migration routes, quantities, and hydrocarbon type in the subsurface or at surface conditions.

Petroleum systems models (1D, 2D, or 3D) can cover multiple scales ranging from a single charge area for a prospect to regional studies of entire basins to multi-basin resource assessments. The models are dynamic, which means they provide a complete record of the structural evolution, temperature, and pressure history, as well as the effects on generation, migration, accumulation, and eventual loss of oil and gas by top seal leakage through geologic time. Properties such as gas/oil ratios (GOR) and API gravities can be predicted and analyzed.

Petroleum systems modeling (PSM) is a vital component of exploration risk assessment—from basin to prospect. It can be applied during all stages of exploration, from frontier basins with no well control, to well-explored areas and charge assessments of single prospects or fields. The 3D petroleum systems model includes all the key elements of geological risk in exploration (trap, reservoir, charge, seal, and timing of hydrocarbon generation, migration, and loss) and enables rigorous risk analyses. Even in more mature fields, charge risk on a prospect scale is an essential component of a fully integrated risk assessment.​​​​​

 

PetroMod 2017.1 Sample Manual Files - Download Now

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.