لرزه نگاری مخزن | SeisRox 3.0.1

نوشته شده توسط Super User. ارسال در لرزه نگاری

نرم افزار SeisRoxمحصول جدید شرکت NORSARمی باشد که برای مدل کردن پاسخ PSDMو اتریبیوت های سایزمیکی مربوط به مخازن در مقیاس با جزییات بالا استفاده می شود. هر نرم افزار را می توان برای ارائه راه حل های نو آورانه برای رفع مشکلات E&P(اکتشاف و تولید) مورد استفاده قرارداد و ارزش واقعی نرم افزار SeisRoxزمانی است که این نرم افزار ترکیبی از Workflowقوی و کار آمد را برای کاربران به ارمغان می آورد و این نرم افزار کاربران را راهنمایی خواهد کرد از طریق شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تصویر سایزمیکی 3D PSDMبرای ساخت مدل Rock Physics. این روش به ویژه برای بررسی حساسیت لرزه ای بر روی خواص زمین شناسی، خواص سایزمیکی و هندسه مخزن کاربرد دارد.

 

 

بررسی نرم افزار SeisRox:

The new SeisRoX is fully integrated in the NORSAR Software Suite platform and is available in two different configurations: Basic and Pro. SeisRoX Basic is part of SeisRoX Pro. The Pro version is the upgrade version for existing users. SeisRoX is available on Linux and Windows. SeisRoX is backward compatible with older versions of SeisRoX project data

SeisRoX Pro includes all the Basic functionality, and in addition it contains a full-field PSDM simulation workflow. With the Pro version, larger scale modelling is done by utilizing space-varying Point Spread Functions. Detailed studies of the space-varying PSF's can be done with the new PSF focusing map.SeisRoX Pro also includes Rock Physics transformations to describe and calculate the relationship between geological properties and the effective (average) elastic and seismic properties to be used in the modelling. With the Rock Physics functionality the seismic response of rock property changes can be studied

 

 

تیم PetroTools این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.