شبیه سازی هوشمند مخازن | tNavigator 4.1

نوشته شده توسط Super User. ارسال در مهندسی نفت و مخزن

نرم افزار tNavigatorمحصول شرکت Rock Flow Dynamicsبرای اجرای شبیه سازی مدل های دینامیکی مخزن برای استفاده مهندسان مخزن، شرکتهای پیشرفته در مدلینگ و HPC clusters ساخته شده است. این نرم افزار با استفاده از زبان برنامه نویسی++Cنوشته شده است و برای اجرای Parallel Acceleration Algorithmsدر سیستمهای چند هسته ای (همچنین Multicore) و حافظه های محاسباتی به کار گرفته شده در سیستم های قدرتمند طراحی شده است. این نرم افزار با بکارگیری Qt graphical librariesموجب بکارگیری صحیح در پلت فرم های مختلف خواهد شد. با بهره گیری از آخرین فن آوری محاسبات مانند NUMA, Hyperthreading, MPI/SMP hybrid، عملکرد نرم افزار tNavigatorدر مقابل سایر نرم افزارهای شبیه سازی بی مانند شده است. تنها با استفاده از tNavigator کاربران می توانند از پتانسیل کامل سخت افزارهای مدرن استفاده کنند.

 

 

بررسی نرم افزار tNavigator:

New technologies developed by the research and product development teams of Rock Flow Dynamics are integrated into the company’s flagship product – tNavigatorTM. This software is designed for running dynamic reservoir simulations on engineers’ laptops, servers, and HPC clusters. tNavigator is written in C++ and designed from the ground up to run parallel acceleration algorithms on multicore and manycore shared and distributed memory computing systems

The software employs Qt graphical libraries, which makes the system true multiplatform. By taking advantage of the latest computing technologies like NUMA, Hyperthreading, MPI/SMP hybrids, the performance of tNavigator by far exceeds the performance of any industry standard dynamic simulation tools. Only by using tNavigator can users be sure to unlock the full potential of modern computing hardware

Unlike other competing software products, tNavigator license pricing doesn’t depend on the number of cores employed in the shared memory computing systems

One of the other distinctive features, which sets tNavigator apart from any existing products, is the interactive user control of the simulation run. Users can not only monitor every step of the reservoir simulation at runtime, but also, they can directly interrupt and change the simulation’s configurations with just a mouse click

 

 تیم PetroTools این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.