مهندسی حفاری | Landmark EDT 5000.17.0

نوشته شده توسط Super User. ارسال در حفاری

Engineer’s Desktop™ (EDT™) 5000.17 exploration and production software from Landmark is the most comprehensive – and the only integrated – well construction data management and engineering suite of E&P solutions, and is the preferred standard for many E&P operator companies. This solution facilitates business process management, supports the well construction life cycle, and enhances drilling operation efficiency.

 

 

CasingSeat

Landmark's CasingSeat™ software is an accurate, easy-to-use tool that determines casing setting depth, and viable Casing and Wellbore schemes. It provides rigorous shoe selection calculation routines to optimize shoe locations, based on pore pressure and fracture gradients, and user-defined constraints. It features inventory-based management of permissible hole and casing size combinations. CasingSeat software provides layer- and lithology-based characterization of subsurface boundary conditions and operating constraints, including those associated with Wellbore stability, minimum overbalance, and differential sticking.

COMPASS

The Computerized Planning and Analysis Survey System (COMPASS) is a comprehensive software tool designed for use in directional well design by either oil companies or directional contractors. COMPASS is a tool that enables you to quickly and accurately plan wells and identify potential problems at the earliest possible stage.

All of the features for complex well trajectory design, monitoring and analysis are included. The list of features include survey and planning methods, torque-drag optimization, anti-collision plotting with traveling cylinder and ellipse of uncertainty.

COMPASS consists of three main function areas (Survey, Planning, Anticollision), as well as an extensive plotting tool.

New COMPASS™ Software Functionality in 5000.17

Import polyline data from lines in KML files (Google Earth). Google Earth can be used to import shape files or hand drawn on boundaries, these objects are exported as KML files.

Anti-collision option for resetting back to Major risk by using Source/Plug Depth. In rules based anti-collision an offset well may be assigned a minor risk well, and the procedure is to set a cement plug and reduce the pressure in the offset well. But below the cement plug the well may remain at reservoir pressure, therefore the major risk rule will apply deeper than the plug depth.

Anti-collision offset wells global scan, is the button to select nearby offset wells and set anti-collision options to standard default settings.

Finished Plans - a plan may be designated finished once this Wellbore is surveyed, then this scan is no longer included in global scans.

Anti-collision options - the global scan setting will be lost if the user changes options in the anti-collision settings dialog. It is permitted to set a smaller interpolation interval or larger scan radius.

Multi-level anti-collision criteria

Interpolated Azimuth station type - a station type may be assigned to a depth where the magnetic azimuth readings have interference. The ISCWSA error model will calculate the additional error for the poor quality azimuth.

Relief well planning in Plan Optimizer - this is a number of optimization options to help plan the best surface location for a relief well.

Added EPSG CRS Id to project properties

Associated designs in Target Editor - A tab is added to the target editor to show the site, well, wellbore and designs that this target is assigned to.

Filter EDM Export files - a dialog is added to filter data in EDM export files. This will reduce the size of export files and improve import performance considerably.

Landmark's PROFILE software continues to offer the next generation of downhole equipment visualization and completion design integrated on the Engineer's Desktop.

PROFILE software provides:

industry-leading data driven Wellbore equipment schematic diagrams

a quick entry point for both planned and installed Wellbore completion and other downhole equipment through a simple and easy to use interface

data driven schematics that use information entered into the EDM™ database and support historical data visualization of an actual Wellbore at any time in its life history.

support for Planned and Actual Wellbores

extremely accurate graphical outputs that display a true picture of the downhole equipment configuration and geometries

PROFILE software enjoys valuable workflows with OpenWells® software, where assemblies planned in PROFILE software can be copied into OpenWells Casing and Wellbore Equipment Reports to record installed equipment. PROFILE software can also be used to quality check and edit OpenWells Operation Reports. By reviewing PROFILE  schematics, engineers can see data errors as problems in the diagram. Once problems are identified, engineers can then use the Well Designer to correct the data and see the results in the schematic.

StressCheck

With Landmark's StressCheck™ software, casing strings can be designed to meet or exceed all relevant design criteria from top to bottom. The StressCheck application is based on casing design principles that are well accepted and broadly employed in the industry. Sophisticated design methods can be routinely employed to develop minimum-cost, high-integrity casing design solutions with minimum expenditure of time and effort. StressCheck software can yield significant savings in total casing costs by:

Providing a variety of automated formulations for specifying realistic burst, collapse, and axial loads, rather than traditional worst-case maximum load profiles

Facilitating optimization of the number and length of casing string sections.

WELLCAT

The WELLCAT (Well Casing and Tubing) software is an integrated suite of programs that predicts temperatures and pressures in the wellbore, and analyze stresses and deformation (including buckling) in tubing and casing.

The WELLCAT software makes it possible for you to perform the following essential tasks:

Accurate temperature modeling

Reliable service life analysis

Critical well design

Complex tubular stress and movement analysis

MultiString analysis

Well Cost

Landmark created Well Cost software so that Drilling and Completion Engineers could quickly perform accurate and efficient cost and planning operation analysis throughout the life of a well. Well Cost provides engineers with the ability to generate cost estimates for either low-level budgeting purposes (such as during initial project scope), or the more detailed Authorization for Expenditure (AFE).

Well Cost is Landmark's replacement for DrillModel™, a tool that provides deterministic Cost AFE analysis but does not offer probabilistic modeling and is not integrated with other applications or databases. Well Cost places a powerful tool in the hands of engineers that is:

Integrated with OpenWells and EDM

Capable of performing deterministic and probabilistic analysis

Flexible and easy to configure

Intuitive and easy to use with an interface that is similar to other Engineer's Desktop applications

Well Cost 5000.17.0 Features

Import Costs from Cost Book

Push Day Costs to OpenWells - Edits in WellCost Day Cost spreadsheet can be pushed to OpenWells daily reports - cost section.

Functions to connect to separate operations database - the requirement to support a second operations database.

Offset well queries, get Day Cost data from Openwells, KPI functions

KPI Calculator - a new tab for the generation of KPIs from planned and OpenWells data

Cost Catalogue enhancements - a cost catalog tab is added to the options and not accessed externally in the EDM admin tool.

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.