سیمان کاری شلمبرژه | Cementics 2017.1

نوشته شده توسط Super User. ارسال در حفاری

CEMENTICS zonal isolation software creates realistic simulations to achieve better cementing design and evaluation in challenging environments. Using both established and newly developed models, CEMENTICS software simulates hydraulic and temperature changes in complex configurations, including deepwater, highly deviated, and horizontal wells, enabling operators to examine the effect of changing drilling fluid properties as pressure and temperature vary.

 

 

 

 

Realistic simulation, even in complex wells and challenging environments

CEMENTICS zonal isolation software creates realistic simulations to achieve better cementing design and evaluation in challenging environments. Using both established and newly developed models, CEMENTICS software simulates hydraulic and temperature changes in complex configurations, including deepwater, highly deviated, and horizontal wells, enabling operators to examine the effect of changing drilling fluid properties as pressure and temperature vary.

Improved zonal isolation and reduced contamination risk

CEMENTICS software helps design optimal primary cement jobs and cement plug placement, minimizing contamination risk, maximizing zonal isolation, and increasing cement job success. CEMENTICS software also features WELLCLEAN III pipe and annular mud displacement simulator, which couples pipe and annulus simulation and enables a better understanding of mud displacement in the annulus.

Full suite of design and evaluation tools for customized cement design

CEMENTICS software features a variety of modules in a single user-friendly interface, and these integrated features help operators create an optimized cementing design tailored to their unique conditions. From well planning and fluid design to simulation to job evaluation, CEMENTICS software enables more accurate simulations and successful cement jobs.

Features

CEMENTICS software features a variety of modules, and these integrated features help operators create an optimized cementing design tailored to their unique conditions.

Cement fluid design

Well planner

Hydraulic and temperature simulation

Centralization

Mud removal simulation

Cement plug placement

Job evaluation

CEMENTICS software integrates cementing design and evaluation workflow into one software application. The software simulates mud displacement in three dimensional wellbore, enabling operators to examine the cement coverage across the targeted zones.

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.