آنالیز پی وی تی | PVTSim NOVA 6.0

نوشته شده توسط Super User. ارسال در مهندسی نفت و مخزن

PVTsim Nova allows reservoir engineers, flow assurance specialists and process engineers to combine reliable fluid characterization procedures with robust and efficient regression algorithms to match fluid properties and experimental data. The fluid parameters may be exported to produce high quality input data for reservoir, pipeline and process simulators. PVTsim is a simulation tool that works across technical disciplines. Whether you are looking for fluid properties deep in the reservoir, in the well, in a subsea pipeline or on the surface, you can rely on the predictions with PVTsim. Based on an extensive data material collected over a period of more than 30 years, PVTsim Nova carries the information from experimental PVT studies into simulation software in a consistent manner and without losing valuable information on the way.

 

 

Find a PVTsim Package

PVTsim is a PVT simulation package for use by PVT laboratories and in reservoir and flow assurance studies. PVTsim is divided into a number of modules so that you can purchase Standard PVTsim Packages tailored for different application areas, or customize a package according to your needs.

Basic PVT

The Basic PVT package is designed for the PVTsim user who wants to develop EoS models that match data measured by a PVT lab.

PVTsim for OLGA/ LEDAFLOW

This package generates the fluid input needed by the transient flow simulators OLGA and LEDAFLOW.

PVT Lab

The PVT LAB package is aimed at the user who wants the full benefit of a PVT report.

Flow Assurance

The Flow Assurance package handles water, hydrates, wax and asphaltenes in addition to gas and oil.

Wax Deposition

The Wax Deposition package includes a flow simulator for modeling of the amount and position of deposited wax in a pipeline over time as well as the influence of the deposited wax on the pressure and temperature profiles.

Reservoir

The Reservoir Package has everything required to develop an EoS model for use in black oil and compositional reservoir simulators.

Premium

The Premium package combines laboratory, reservoir and flow assurance functions in one package.

Full Package

The full PVTsim package provides access to all modules, models and interface options.

List of Updates from PVTsim Nova 5.0 to PVTsim Nova 6.0

FLUID DATA

• AUTO IMPORT OF PVT DATA FROM EXCEL SHEET

oAutomated import of PVT reports in Calsep Excel format. A PVTsim installation comes with sample Calsep Excel PVT reports.

• PVT DATA IN PRODML XML FORMAT

o Automated import of fluid compositions and PVT data in PRODML XML version 2.1 format. o Import of multiple PRODML XML files in one operation. • ASPHALTENE AND WAX DATA o New dedicated tab on Fluid View for Asphaltene and Wax data.

FLUID MANAGEMENT

• FLUID EXPLORER

o Enhanced sorting features.

• IMPORT EXTERNAL EOS MODELS

o EoS models in the following formats can be imported: Eclipse Comp, PVTi, tNavigator Comp, Comptrack, CHC, Prosper EoS, GEM and Winprop.

FLUID HANDLING

• USER CONTROLLED OBM CLEANING

o New OBM cleaning option that allows the user to define the contaminated carbon number range. The impact on simulated properties of the cleaned fluid is displayed.

PVT SIMULATION & REGRESSION

• DRY GAS CME (pVTZ)

o CME data can be entered and regressed to for a gas with no saturation point at the experimental temperature.

• AUTO EOS

o The requirement of at least two classical PVT experiments no longer exists if importance assigned to the estimated mixture critical point.

• COMMON EOS w/ PLUS REGRESSION

o Bug corrected, which in rare cases resulted in a too low molecular weight of the heaviest pseudo-component.

• MMP

o Tie-line plots added.

• CHARACTERIZED REGRESSION

o Option to prevent negative kij’s.

• TWO ALMOST IDENTICAL PRESSURE STAGES

o Two differential liberation pressure stages very close to each other no longer gives an error.

RESERVOIR

• COMPOSITION ESTIMATION MODULE

o New module that uses the theory of chemical reaction equilibria to estimate how the composition of a reservoir fluid varies with temperature and pressure.

• COMPOSITIONAL GRADING

o Depth gradient option extended to possibly account for the increased compositional grading caused by viscosity effects (SPE 205887-MS).

• FAST SLIMTUBE

o Changed from molar-based approach to volumetric approach.

FLOW ASSURANCE

• ASPHALTENE SCREENING TOOL

o Outputs report that compiles De Boer plots, SARA based methods and EoS simulations for evaluating risk of asphaltene problems.

• ASPHALTENE PHASE ENVELOPE

o Allowed for gas condensate fluids.

• SARA DATA

o Can be stored in fluid database.

• WAX DATA

o PVTsim Nova database extended to hold wax appearance point, amount of wax in STO and amount of wax precipitation with decreasing temperature (Wax Precipitation Curve - WPC).

• WAX TUNING

o Wax tuning options extended to also cover data for wax precipitation with decreasing temperature (WPC).

• HYDRATE PT CURVE

o The Hydrate PT curve option has been updated to handle a sudden shift in hydrate temperature from the dew to bubble point side for a narrow boiling mixture.

• EMULSION VISCOSITIES

o Correction of oil-in-water viscosity, which was previously too low.

• WAX VISCOSITY CALCULATIONS

o Bug corrected to ensure that plots are always displayed correctly.

FLASH & PROCESS

• GAS QUALITY

o New option for calculating the NGL yield and gross heating value using either the GPA or the ISO standard.

• MULTI FLASH WITH SOLIDS

o New PT multi flash option that handles pure inorganic and aqueous solid phases (e.g. CO2 and ice).

• T-BETA AND P-BETA FLASH OPTIONS

o Enhanced robustness of T-beta and P-beta flash options for mixtures with aqueous components.

• PT AQUEOUS FLASH

o The Aqueous phase properties can be calculated using the Water Package and the PC-SAFT as an alternative to the selected EoS.

• 3-PHASE SEPARATOR

o Logic changes to have water follow the oil until the last separation stage.

• OPEN STRUCTURE FLASH

o Updated to always output component fugacities for all phases.

• COPY PVT DATA

o Input checks have been relaxed for the option to copy PVT data between fluids.

MODELS & MODEL PARAMETERS

• MERCURY

o Hg properties and binary interaction parameters optimized to match experimental data.

• GERG-2008

o Enabled in PT-aqueous flash, PT multi-phase flash, 3-phase separator in Unit Operation menu, phase envelope with water, phase mapping, critical point and in Saphir, Prosper and MBAL interfaces.

• THERMAL CONDUCTIVITY OF AQUEOUS PHASE

o Hydrate inhibitors taken into account when calculating the thermal conductivity of an aqueous phase.

o ASPHALTENE PARAMETERS

o Cubic EoS asphaltene parameters updated (SPE 203491-MS)

• BINARY INTERACTION PARAMETERS FOR GLYCOLS - C7+

o Updated kij’s for pairs of a glycol (MEG, DEG or TEG) and C7+.

• HELIUM

o Ideal gas Cp coefficients for He have been corrected.

• CARBON MONOXIDE

o CO added to pure component database.

INTERFACES

• NEW INTERFACE MODULES

o OLGA batch option.

o Intersect Compositional.

o Turbulent Flux virtual meters.

o Open Porous Media (OPM) reservoir simulator.

• ECLIPSE BLACK OIL

o Refined monotonicity check.

• ECLIPSE COMP

o Extended with option to account for the increased compositional grading caused by viscosity effects.

• GEM

o Updated to support T-dependent volume shift parameters.

• HYSYS

o C6 now appears as pseudo and et-benzene as e-Benzene in Hysys interface file.

• IMEX

o Corrected to ensure that undersaturated Bg-values and gas viscosities deviate from saturated values.

• INTERSECT BLACK OIL

o Unit specification added to interface file

• INTERSECT COMP

o Extended with option to account for the increased compositional grading caused by viscosity effects.

• NEXUS COMP

o Extended with option to account for the increased compositional grading caused by viscosity effects.

• OLGA

o Artificial gas phase enthalpies forced to increase with increasing temperature.

o Bug corrected that might cause slightly inaccurate gas enthalpies for CO2-rich reservoir fluids.

• PIPESIM

o Incorrect values of H, S and Cp at standard conditions corrected.

• PROSPER EOS

o Updated to support Prosper EoS version 16 in addition to version 7.

• tNAVIGATOR COMP

o Extended with option to account for the increased compositional grading caused by viscosity effects.

OTHER

• LICENSE CHECK

o FLEXlm license check upgraded to version 11.17.

• HIGH RESOLUTION MONITORS

o Some menus updated for better user experience on high resolution monitors.

• Z-FACTOR VERIFICATION REPORT

o Updated to also cover GERG-2008.

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.