مطالعه جامع ژئوفیزیک | Oasis montaj 2022.2

نوشته شده توسط Super User. ارسال در لرزه نگاری

Oasis Montaj 2022.2 software platform (Geosoft) provides a standard for working with geophysical, geochemical, geological and GIS data. For more than 30 years, the platform has been constantly updated with new features that help professionals around the world store, exchange, process and visualize data sets for various exploration and prospecting projects. Powerful modeling, processing and visualization tools allow you to easily manage, visualize and analyze the entire volume of geological, geochemical, and geophysical information from a single database and share it with specialists involved in the implementation of the project in a form convenient to them.

The platform is successfully used by various geoscience professionals working in areas such as:

Mineral exploration

Oil and gas industry

Environmental projects

UXO detection

Engineering surveys, design and construction

Public administration

Scientific research

 

 

When working with the Oasis Montaj platform, a single high-performance yet compressible database is created in which all project data is stored. Thanks to the dynamic links, you can easily keep track of all available project information simultaneously in the database, on graphs, maps and in 3D images. The software platform supports over 50 data types and formats for export and import. Using Oasis Montaj throughout the project allows you to store all the information in a single database and, if necessary, return to the project in order to re-analyze the data with the latest information.

Possibilities for data processing of point, profile line and areal ground and airborne surveys, as well as data of marine observations, have been implemented. Oasis Montaj includes modules for working with magnetic, gravimetric, electrical, radiometric, spectrometric, geochemical, and geological data. Seismic survey data can be loaded into the project and used as a priori information. The platform implements the ability to search and download public geospatial data.

The Oasis Montaj platform can help you solve the full range of tasks of an exploration project. Combining the results of geological and geophysical work of past years with topographic maps or satellite images of the territory makes it possible to effectively plan future exploration work. The platform implements free interaction with GIS systems, including ArcGis and ArcMap (ESRI), which greatly simplifies the integration and analysis of information. Replenishing the database during the project implementation process allows to assess the quality of the data received and to make timely adjustments to the project. A comprehensive interpretation of the survey results makes it possible to take into account all the features of the structure of the study area.

Oasis Montaj quickly and correctly transforms the coordinates of various systems and projections.

2D and 3D conversion of data into a uniform network by various methods, interpolation, extrapolation, trimming, calculation of trends, derivatives, extrema search, AGC, alignment and overlay of grids are the most powerful features for 2D and 3D gridding in Oasis Montaj.

Filtering and statistical analysis functions are also part of the Oasis Montaj platform.

At the final stage of the project, Oasis Montaj helps the user to draft the most informative graphic materials for the report and presentation of the project. It is possible to automatically split the map into sheets.

Modular features of Oasis Montaj:

Management (planning and control of survey execution) and quality control (QA/QC) of aerial survey data - Airborne quality control extension module

Management and processing of data obtained during surveys from unmanned aerial vehicles (UAVs) - UAV Geophysics module

Leveling, linking, quality improvement, processing, statistical analysis of geophysical data - Geophysics leveling extension module

Data processing of land, air and sea gravity surveys - Gravity and terrain extension module

1D and 2D FFT (fast Fourier transform) filtering - 2D Filtering extension module

Estimation of source depth from gravity and magnetic data – Depth to Basement extension module

2D and 3D modeling and inversion of magnetic and gravity data - GM-SYS Profile and GM-SYS 3D modules

Management, quality control and data processing of induced polarization (IP) - Induced polarization extension module

Management, quality control and data processing of electromagnetic methods – EM utilities extension module

3D modeling and inversion of data of apparent resistivity and induced polarization (IP)

3D modeling and inversion of electromagnetic survey data by the transient electromagnetic method and the frequency domain electromagnetic sounding method

Detection and classification of unexploded ordnance (UXO) according to marine and ground magnetic survey data – UXO Marine and UXO Land modules

Detection and classification of unexploded ordnance (UXO) based on MetalMapper survey data (created by Geometrics) - UX-Analyze module

Management, quality control, visualization, and interpretation of drilling data - Drillhole plotting extension module

Processing and analysis of geochemical data - Geochemistry module

Processing of terrestrial and airborne spectrometry data - 256 channel radiometrics extension module

Automated lineament analysis and search for circular structures – CET Grid Analysis extension and CET Porphyry Detection extension modules

Recognition of anomalies by machine vision – Predictive Targeting Extension module

Reduction of magnetic survey data to the surface enveloping the relief – Compudrape module

Isostatic reduction according to the Airy model – Isostatic Residual extension module

Cloud computing for modeling and inversion of magnetic, electrical and gravity data with a given level of detail on a large data array - VOXI Earth Modeling module.

Script recording is implemented to speed up the processing of large amounts of data. The ability to create your own processing procedures using developer tools (API) based on the Python programming language allows you to solve non-trivial tasks using the most powerful data manipulation and visualization tools.

Oasis Montaj is part of the Seequent product ecosystem. What does it mean? Let's consider the following case: a large project on which a team of specialists of various specialties from different geographically distant departments is working. In order for project participants to make correct and quick decisions, it is necessary to provide them with a single space for storing information, the possibility of cataloguing, the convenience of finding, comparing, updating, discussing, coordinating and exchanging information. The DAP Data Management and Central software products from the Seequent ecosystem are indispensable for such a project.

Oasis montaj 2022.2 provides a powerful suite of modelling and analysis tools for advanced understanding of the Earth's subsurface and subsea environments. Process, map, QA and interpret all your data, including ground and airborne survey geophysics, geochemistry and geology, within one dynamic, 3D environment.

Process big data with ease

View, QA/QC, transform, and analyse all raw data – geology, geochemistry, and geophysics – with powerful 2D and 3D modelling capabilities.

Rapidly assess and experiment with large data sets in real time, running numerous filters and processes. Spatially align all data with real-time coordinate projection.

Integrate all geoscience data

Import, overlay, and work with more than 50 common formats from CAD to GIS, to mine planning and modelling. Directly import data from many online geoscience repositories.

Bring geoscience data together to build the most complete model – and easily pass off files to teams working with different formats. Code your own processes through the Oasis montaj open API.

Customise your workflows

Each project is unique. Record and automate repetitive and complex data processing tasks. Streamline team workflows and save time – so you can focus on generating insights.

Plus, add on specific tools and workflows for the geoscience data you need with Oasis montaj extensions.

Extend your data processing power

Select from over 25 Oasis montaj extensions to visualise, QA/QC, process, and interpret specialised data, including ground and airborne/UAV surveys, magnetic and gravity, resistivity, radiometrics, geochemistry, and geology.

FEATURES AND BENEFITS

Visualize and analyze all available data to improve the quality of interpretations and inform project decision making.

Create complex 3D earth models of the subsurface for sharing information with colleagues and other stakeholders.

Access over 15 geoscience extensions for all your data processing, interpretation and modelling needs.

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.