تفسیر تا مدل سازی | IHS Kingdom 2022

نوشته شده توسط Super User. ارسال در لرزه نگاری

Even though the world of oil and gas has become more complex, your software does not have to be. Kingdom™ integrates geoscience, geophysics and engineering into a single, easy-to-use software solution, enabling asset teams to make confident and faster decisions from exploration to completion. Our solutions are simplified, giving you access to advanced geoscience/scientific tools that are affordable, easy to learn and install and come with excellent support and training. Optimized for unconventional, conventional and deep water plays, Kingdom helps you assess the potential of regional geologic trends or discover where assets are underperforming, all within a singular, cost effective and easy to learn environment.

 

 

 

 

IHS Kingdom 2022 What’s New

Kingdom 2022

Gain new insights with Dynamic Property Modeling

  • Dynamic Property Modeling to more accurately and efficiently model facies and reservoir properties
  • Direct Connect access to well and production data from the North American ADM
  • Data management improvements in Well Explorer
  • Spatial Explorer enabling collaboration between geoscientists and engineers
  • Advanced 3D interpretation tools – geobodies
  • Automated interpretation of faults using AI/ML – model learns as user interprets
  • Expanded Workflow Builder to support additional computations
  • Improved usability with project tree folders and enhanced color bar editing

Kingdom Platforms and Add-On Modules

Kingdom Geology: Unravel the complexity of subsurface reservoirs

Kingdom Geology provides an integrated interpretation environment to efficiently and effectively evaluate well data to unravel the structure and stratigraphic complexities of subsurface reservoirs and plan where to target the next opportunity.

Features

Mapping – Create complex structural and stratigraphic maps in real time, ensuring asset teams access the most current data, allowing for collaboration and accurate interpretation for the next well

Data management – Manage large volumes of raster log data for multiple projects

Petrophysics – Use digital log computations to enhance interpretation and mapping efforts

Production analysis – Map overall play productivity with tools to calculate cumulative and average production volumes

Well planning – Design wells through all development phases

Geosteering – Optimize wellbore placement

Cross-sections – Generate structural and stratigraphic cross sections with one-click interactive correlation in cross-section and 3D views

Volumetrics – Evaluate multiple reservoirs simultaneously and link economic scenarios to a single production forecast

Dynamic Depth Conversion and Map Update – Build velocity models by tying well and seismic data to quickly and efficiently interpret the different attributes that may be indicators of reservoir quality

Prospecting – Build subsurface interpretation and analyze data to determine the best trends for production capabilities within a basin, field or reservoir

Geological Prognosis Generation – Generate maps that help find the optimal geologic position for each structure that you are drilling through

Uses

Improve decision accuracy by leveraging geophysical and engineering interpretation within the same project database and platform

Conduct basin-wide exploration and development with support for 1,000,000+ well environment

Perform advanced field evaluations with an easy-to-use Windows-based tool

Evaluate key reservoir types such as carbonates, deep water and unconventional

Enable large teams to work in a single project while tracking authorship and updates

Kingdom Geophysics: Accelerate your subsurface understanding with advanced interpretation and visualization of seismic data

Kingdom Geophysics provides geoscientists and asset teams the functionality they need to manage their portfolios from prospect to production, with basic and advanced interpretation to microseismic analysis and geosteering, resulting in faster interpretation and data analysis.

Features

Seismic analysis – Interpret in time or depth on 2D/3D survey In-lines, cross-lines, Z-slices, arbitrary lines and 3D space

Post-stack seismic data processing – Generate fault, seismic and rock solid attributes, and de-spike, re-sample and flatten seismic data

Synthetic modeling – Create synthetics to view digital log data in conjunction with your seismic

Microseismic – Visualize and interpret in time or depth display for any 2D/3D survey loaded into Kingdom

Dynamic depth conversion and map update – Dynamically build velocity models by tying your well and seismic data

Advanced velocity modeling – Incorporate well log velocities, time-depth curves, event and fault interpretation, and seismic velocities into a consistent velocity model

Mapping and gridding – Produce accurate maps with proprietary flex grid technology

Data management – Manage and format 2D SEGY files for multiple projects

Well control – Use very large well data sets including deviated and horizontal boreholes

AVO analysis – Import, display and analyze pre-stack gathers for 2D and 3D data

Geophysical Prospecting – Interpret in time or depth on 2D/3D survey in-lines, cross-lines, Z-slices, arbitrary lines and 3D space, as well as uncover hidden information from seismic data by generating seismic attributes.

Uses

Uncover hidden information from your seismic data by generating and visualizing seismic attributes in 3D

Make your data easier to interpret by processing it with de-spiking, re-sampling, scaling, filtering and algorithms

Quickly increase your subsurface understanding with advanced seismic data interpretation

Understand how fracture and fault networks impact current and future production

Accurately determine whether additional project investment is needed

Enable maximum collaboration and interpretation efficiency with multi-user/multi-author capabilities

Create large regional studies and detailed prospect analyses

Increase efficiency in a variety of reservoir types such as conventional, unconventional, carbonates and deep water

Kingdom Geoscience combines the power of Kingdom Geology with Kingdom Geophysics to create a fully integrated interpretation platform with superior, scalable capabilities. It provides basic to advanced science that is easy to use and best suited for multi-user environments.

Features

Kingdom Geology

Mapping – Create complex structural and stratigraphic maps in real time, ensuring asset teams access the most current data, allowing for collaboration and accurate interpretation for the next well

Data management – Manage large volumes of raster log data for multiple projects

Petrophysics – Use digital log computations to enhance interpretation and mapping efforts

Production analysis – Map overall play productivity with tools to calculate cumulative and average production volumes

Well planning – Design wells through all development phases

Geosteering – Optimize wellbore placement

Cross-sections – Generate structural and stratigraphic cross sections with one-click interactive correlation in cross-section and 3D views

Volumetrics – Evaluate multiple reservoirs simultaneously and link economic scenarios to a single production forecast

Dynamic Depth Conversion and Map Update – Build velocity models by tying well and seismic data to quickly and efficiently interpret the different attributes that may be indicators of reservoir quality

Prospecting – Build subsurface interpretation and analyze data to determine the best trends for production capabilities within a basin, field or reservoir

Geological Prognosis Generation – Generate maps that help find the optimal geologic position for each structure that you are drilling through

Kingdom Geophysics

Seismic analysis – Interpret in time or depth on 2D/3D survey In-lines, cross-lines, Z-slices, arbitrary lines and 3D space

Post-stack seismic data processing – Generate fault, seismic and rock solid attributes, and de-spike, re-sample and flatten seismic data

Synthetic modeling – Create synthetics to view digital log data in conjunction with your seismic

Microseismic – Visualize and interpret in time or depth display for any 2D/3D survey loaded into Kingdom

Dynamic depth conversion and map update – Dynamically build velocity models by tying your well and seismic data

Advanced velocity modeling – Incorporate well log velocities, time-depth curves, event and fault interpretation, and seismic velocities into a consistent velocity model

Mapping and gridding – Produce accurate maps with proprietary flex grid technology

Data management – Manage and format 2D SEGY files for multiple projects

Well control – Use very large well data sets including deviated and horizontal boreholes

AVO Analysis – Import, display and analyze pre-stack gathers for 2D and 3D data

Geophysical Prospecting – Interpret in time or depth on 2D/3D survey in-lines, cross-lines, Z-slices, arbitrary lines and 3D space, as well as uncover hidden information from seismic data by generating seismic attributes.

Add-on Modules

The following modules can be added to your Kingdom Geology, Geophysics or Geoscience subscription for an additional fee.

Analytics Explorer for Spotfire® - Unleash new and powerful ways to exploit your data with an instant, interactive connection between your Kingdom project and Spotfire.

Kingdom Petrophysics - Confidence and accuracy in petrophysical analysis in an intuitive package for Kingdom users

GeoSyn 1D – Perform synthetics and 1D forward modeling

AVOPAK – Interpret pre-stack data

Rock Solid Attributes (RSA) – Create advanced 3D post-stack attributes

VelPAK– Convert seismic to depth and create velocity models

Colored Inversion – Create acoustic impedance attributes using log data

GeoSyn 2D – Perform 2D modeling of stratigraphic and structural changes

Data Management – Import IHS Markit well and production data into Kingdom projects, generate maps, connect to other IHS Markit applications and third party applications (e.g. Schlumberger's Petrel), and leverage multiple data management tools.

Completion Optimization Support – Access completion data on completed wells and understanding the subsurface and attributes to interpret or predict how a new well will perform, enhancing integration and collaboration between asset team members.

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.