مهندسی حفاری | Aspen Sysdrill 14.0

نوشته شده توسط Super User. ارسال در حفاری

Aspen Sysdrill provides a comprehensive single solution addressing the entire well design and engineering process. It allows operating and drilling service companies to reliably construct wells, delivering a high level of wellbore positioning accuracy that results in safer well design. Delivered in a single application running off a single database, Aspen Sysdrill ensures unprecedented levels of product integration and productivity gains through highly efficient workflows. Aspen Sysdrill™ provides a comprehensive application for well planning, survey management and drilling engineering analysis. Sysdrill allows operating and drilling service companies to enhance well planning accuracy, reduce drilling risk and uncertainty, quantify wellbore positioning, and improve drilling safety.

 

 

The Aspen Sysdrill solution is delivered in a single, unified Microsoft® Windows® application running off a single relational database. This allows unprecedented levels of product integration, interface consistency and productivity gains through highly efficient and flexible engineering workflows. Data is entered once and is instantly available to all areas of the application, ensuring data integrity and avoiding the need for data transfer and re-entry.

Data management

Aspen Sysdrill Director runs off of the Aspen Sysdrill database, which serves as a corporate database for wellbore data. Within Sysdrill Director, the global position of fields, rigs and slots can be specified in geographic, UTM or Lambert coordinates from over 1,000 coordinate systems stored in the Sysdrill database. Unit definitions, clearance rules and other default settings can be specified on an individual operator basis. RKB elevations and slot permanent datum are stored for each wellbore, allowing wells to be re-entered without having to modify the original data. This ensures the integrity of the database and provides a definitive wellbore history, including RKB elevations, overlapping surveys and error models.

Well planning

A graphical user interface helps the drilling engineer visualize targets, including shape, dimensions, thickness, rotation, dip and offset. Geological surfaces and faults can be loaded for visualization, and intersections can be computed. Aspen Sysdrill Director can be used to plan sidetrack, multilateral and reentry wells by tying to existing wellbores stored in the Sysdrill database. Casings, hole sections, comments and survey error tools can be defined. Lease lines can also be entered and visualized, and the offset from well path calculated.

Positional uncertainty

Aspen Sysdrill Director has a full range of modeling techniques for MWD, gyro and inertial, and inclination only downhole survey instruments. These include cones of uncertainty, Wolff and de Wardt, ISCWSA magnetic and gyro models. In addition, it is possible to create userdefined error models based upon tool manufacturers’ specifications. WITSML.ipm and OWSG file formats are supported.

Anti-collision analysis

Anti-collision analysis can be performed against an unlimited number of offset wells stored in the Aspen Sysdrill database. Results include wellbore separation, ellipse separation, clearance factor and diverging depths. If positional uncertainty has been specified at surface, it can also be included in the anti-collision analysis. The results are displayed in ladder plot, travelling cylinder and tabular formats. High, medium and low collision risks are highlighted accordingly.

Survey management

All directional survey data, including overlapping surveys, can be entered. The definitive wellbore is created by specifying to/from depths for each survey section, resulting in a definitive wellbore position and its positional uncertainty. Once the final survey has been loaded, it can be locked as definitive, thus ensuring the integrity of the database for anti-collision analysis or future sidetrack.

Project ahead

An existing drilling trend can be analyzed to determine whether corrective action is needed. If so, a revised trajectory can be calculated based upon return to plan, nudge/steer or project to target definitions. Projections, including positional uncertainty, are visualized in the 3D Viewer and can be compared to the drillers’ target or earth model. Anti-collision analysis can be performed along the projection to avoid collision risk. Projections can be saved for engineering analysis.

3D visualization

The actual wellbore can be viewed interactively in the 3D Viewer and compared to the planned wellbore and other wells in the field. Geological surfaces, casings, uncertainty and drillers’ targets may also be displayed. The data can be saved and distributed electronically in HTML format, allowing interactive viewing in a standard Web browser.

Plotting and reporting

Aspen Sysdrill Director offers an extensive set of pre-defined plot and report templates for all calculations. User-defined plots and reports can be designed, saved and re-used. Customizable plan, section, travelling cylinder, 3D and survey comparison plots are supported.

Aspen Sysdrill Torque & Drag

The Torque & Drag optimization and analysis system is used to validate well designs and prevent loss of rig time by eliminating drilling string failure. It can be used by drilling engineers to model all types of BHA’s, e.g., drilling assemblies, casing strings, sand screens and completion strings.

Aspen Sysdrill Jar Placement

The Jar Placement module analyzes drilling and fishing strings using the torque and drag model, and determines the optimal location for Jars based on their operating parameters and hole conditions. The module updates the assembly design accordingly and produces a detailed report.

Aspen Sysdrill Hydraulics

The Hydraulics optimization and analysis system is used to model downhole circulating pressures during drilling, tripping and running casing. Several modes of optimization are available to enhance bit hydraulic performance and ensure effective hole cleaning.

Aspen Sysdrill Casing and Tubing Analysis

Casing design allows the drilling engineer to design the minimum number of casing strings required to safely complete a well, thereby reducing well capital costs. Fully customizable design load cases can be specified according to company policy and stored in catalogs.

Aspen Sysdrill Well Control

The well kick tolerance calculator is used to ensure that casing shoes are set at safe depths, and to avoid formation fractures using the “Single Bubble Method”.

Aspen Sysdrill Cementing

Cementing simulation is used to plan cementing operations to ensure the secure and safe installation of casing strings. It is used to optimize pumping operations for fixed flow rate, fixed bottom hole pressure, and free fall cementing to manage downhole pressures.

 

تیم PetroTools آخرین نسخه این نرم افزار را برای شما ارائه می دهد. جهت تهیه نرم افزار با استفاده از منوی خرید با ما در تماس باشید

For buy software, Please contact us via buy menu

 

درباره PetroTools

 

 

تیم PetroTools با داشتن کادری مجرب، ارائه دهنده کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت، مخزن، زمین شناسی، پتروفیزیک، لرزه نگاری و غیره می باشد. جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود، از طریق منوی تماس با ما در خواست خود را ارسال کنید.